Božena Němcová - V zámku a podzámčí

BOŽENA NĚMCOVÁ (?1820? - 1862)
V ZÁMKU A PODZÁMČÍ (1856)
Němcová, B.: V zámku a podzámčí, nakladatelství B. Kočí Praha, 1925, druhé vydání


Jedná se o realistickou povídku, zobrazující život na venkově. Odehrává se v okolí Nymburka v první polovině 19. století.


V díle je popisován rozdíl mezi životem zámožných lidí ze zámku, kteří si mohli koupit šlechtický titul a chudých poddaných, kteří žili ve velké bídě.
Právě pan Skočdopole se svojí ženou si koupili šlechtický titul a nastěhovali se do zámku. Jako jednu ze služebných, tzv. mamsel, si najali Sáru, která o sobě tvrdila, že sloužila u jisté baronky. Právě proto si Sáru oblíbila paní Skočdopolová, a na její rady si pořizovala vše, co měla údajná baronka, aby se jí co nejvíce podobala. Samozřejmě, že toho Sára náležitě využívala… Například právě kvůli ní si pořídili psíka Joliho, kterého až neuvěřitelně rozmazlovali.
Na druhou stranu autorka popisuje život v podzámčí. Zaměřila se na příběh Karáskové, což byla ovdovělá matka, která měla dvě děti. Vojtěcha a Josífka. Josífek jednoho dne zemřel na choleru, den nato i jeho matka. Osiřelého Vojtěcha se ujali Sýkorovi, a když se Vojtěchovi podařilo zachránit psíka Joliho, vzali si ho na výchovu do zámku. Když se cholerou nakazila i paní Skočdopolová, pochopila, jak těžký život mají poddaní a začala jim pomáhat. Protože jí lékař doporučil pobyt v teplejších krajích, rozhodli se odjet do Itálie. Ještě před tím se objevil Emil, což bylo nemanželské dítě pana Skočdopole. Vzhledem k tomu, že se paní Skočdopolová po prodělané chorobě velice změnila, rozhodla se toto dítě přijmout do rodiny a všichni odjeli spokojeně do Itálie. Ještě před tím ovšem nechala Vojtěchovi nějaké peníze na studia.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF