Josef Kajetán Tyl - Kutnohorští havíři aneb krvavý soud

JOSEF KAJETÁN TYL (1808 - 1856)
KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘI ANEB KRVAVÝ SOUD (1847)


Tyl. J. K.: Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha, 1954, 1. vydání


Historická hra mající pět jednání. Děje se v Kutné Hoře v 15. století.


Děj se odehrává v Římě v prvním století našeho letopočtu.


Hlavní postavy:
Opat – velice poctivý kališník, který chtěl konflikt
s utiskovatelem vyřešit dohodou
Vít - neváhal bojovat za práva havířů, byl velice sebevědomý a statečný
Beneš z Veitmile - mincmistr, zneužíval svého postavení k tomu, aby kradl, byl velmi lstivý a zlý


Horníci byli rozbouření kvůli neustálému snižovaní mezd a rozhodli se proti tomu zakročit.
Opatova dcera Anežka chodila s Hynkem. To byl syn zlého Beneše, utlačovatele horníků. Vzhledem k tomu, že Opat byl jedním z hlavních havířů a ostatním horníkům se nelíbilo, že jeho dcera chodí se synem utiskovatele, Opat Anežce tuto lásku zakázal. Ale nakonec Hynek slíbil, že se u otce za horníky přimluví. Pokus ovšem nedopadl dobře a Beneš je uvěznil na svém dvoře. Díky Hynkovi se jim nakonec podařilo uprchnout, ale havíři se rozhodli znovu vyjednávat. Tentokrát však jejich pokus neskončil tak dobře. Shromáždili se na vrchu Špimberku. Znovu se odtud pokusili vyjednávat, ale marně. Všichni, kromě Víta, kterému se podařilo uprchnout z vězení, byli popraveni. Vít vyřídil Anežce pozdrav od otce a požádal ji o ruku. Ta odmítla. Pak se s ní přišel rozloučit Hynek, který byl nucen odejít do zahraničí, aby zde odčinil jednání otce. Anežka se rozhodla odejít do kláštera.
Nutno dodat, že děj se odehrává za vlády Vladislava II. Jagellonského, který nevládl dobře a byl poměrně slabý, čehož někteří lidé využívali ke svému prospěchu.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF