Vyhledání vlakového spojení ve vlakovém jízdním řádu

Jsou dva hlavní typy vlakových jízdních řádů. Mohou to být buď klasické knihy nebo všem známé velké papírové válce na nádražích. Ovšem ty jsou v dnešní době nahrazovány mnohem praktičtějšími elektronickými vyhledávači, a proto se zde budeme věnovat přednostně těm knižním.

Postup vyhledávání spojení po jednotlivých krocích:

1. Vyhledat na mapce výchozí a cílové město - každý jízdní řád má na konci nebo na začátku přiloženou rozkládací mapku se všemi tratěmi a s většinou nádraží. Na mapce jsou však (jmenovitě) zobrazeny pouze hlavní železniční uzly. Hledáte-li cestu do některé menší zastávky, musíte tuto zastávku najít v přiloženém abecedním seznamu stanic. Číslo u stanice odpovídá číslu trati na, které zastávka leží.

2. Vyhledat co nejkratší spojení mezi těmito dvěma městy (znázorněno černými více či méně tlustými čárami - železniční tratě, tloušťka udává důležitost) pozn.: Někdy nejkratší neznamená nejrychlejší. Při hledání trasy sledujte číslo nad tratí. (viz. další bod)

Obrázek se změněnou velikostí

3. Vyhledat čísla nad znázorněnými tratěmi, po kterých chcete jet - nad každou železniční tratí je číslo, udávající označení příslušného traťového úseku. Pokud se toto číslo opakuje u více zvolených úseků, tím lépe - budete totiž méně přestupovat. Stejná čísla nad jednotlivými úseky znamenají, že mezi těmito úseky není třeba přestupovat. (pozn.: úsekem myslíme část trati ohraničené z obou stran železničním uzlem)

4. Listovat jízdním řádem a najít stránku (stránky) s totožným číslem, jako bylo zobrazeno nad vyhledanými traťovými úseky - čísla bývají zpravidla zobrazena v horních rozích stránek - POZOR - nespleťte si je s číslováním stránek!!

5. Stránek se stejnými čísly může být více, záleží na směru. Takže si vyberte ten správný směr vlaku - v tom již není těžké se zorientovat.

6. Pokud projíždíte více traťovými úseky s různými čísly, je nutné si najít všechna spojení pěkně za sebou, aby navazovala. A nezapomeňte si nechat chvilku na přestup!!!

7. Hledat ve vlastním jízdním řádu již není tak složité. Vlak jede z nejvyšší uvedené zastávky do nejnižší. Zleva doprava je tabulka rozdělena na jednotlivé sloupce, ty značí jednotlivé spoje. Pokud jsou v nějakém sloupci některé zastávky "protaženy" vlnovkou, vlak v nich nezastavuje. Nalevo od názvů zastávek jsou čísla, udávající počet kilometrů od výchozí stanice. Při vyhledávání spoje musíme brát zřetel na poznámky uvedené nahoře v každém sloupci. Poznámky jsou uvedeny formou symbolů. Nás budou zajímat ty, které jsou ve stejném sloupci jako námi vyhledaný spoj. Vysvětlení symbolů najdete na začátku jízdního řádu. Můžete se z nich např. dozvědět kdy vlak jede či nejede, možnost přepravy kol a větších zavazadel apod.

Obrázek se změněnou velikostí

Pokud jde o vyhledávání na velkých válcích na nádražích, je to v podstatě stejné až na to, že mapka i jízdní řády jsou vylepeny na válce, kterými se otáčí. Každý válec pak má číselné označení podle toho, které traťové úseky jsou na něm vylepeny (podle čísel, například 010 - 160).

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF