Karel Havlíček Borovský - Křest svatého Vladimíra

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821 - 1856)
KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA (1876)Havlíček, K.: Křest svatého Vladimíra, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, 2. vydání


Legenda historie ruské, má deset zpěvů. Je poměrně satirická, kritizuje a zesměšňuje carskou vládu v Rusku.


Perun byl ruský bůh, který sloužil carovi. Měl za úkol udržovat lid v poslušnosti. Lidé se k němu chodili modlit, žádali ho o každý nesmysl a Peruna to nějak zvlášť nebavilo.
Jednou ho car požádal o to, aby zahřměl na oslavu jeho svátku, že prý tak ušetří dělové koule. Peruna to dopálilo, velice carovi vynadal a za to byl posléze odsouzen a popraven.
Tímto činem si car „zavařil“. Lidé neměli motivaci platit desátky, vždzť přece žádný bůh nebyl a neměli se na koho obracet, církev totiž byla zbytečná. Začalo se tedy s hledáním nového boha, byly vypisovány konkurzy a hledala se „církev nejcírkvovatější“. Vše končí takzvaným pochodem do Říma, jinak řečeno jezuitským maršem.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF