Alexandr S. Puškin - Eugen Oněgin

ALEXANR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799 1837)
EUGEN ONĚGIN (1831)Puškin, A. S.: Eugen Oněgin, Státní nakladatelství krásné literatury a umění Praha, 1962, jedenácté vydání


Příběh se odehrává na venkově v Rusku. Na začátku 19. století.


Hlavní postavy – Eugen Oněgin – vzdělaný, slušný hoch s uhlazenými způsoby, kterého přestal bavit život, byl povrchní a lehkovážný


Eugen Oněgin pocházel z poměrně bohaté rodiny, mohl si dovolit navštěvovat několik plesů, bálů či slavností za jediný večer a ve společnosti byl také patřičně oblíbený a částečně i žádaný. Dívky ho milovaly, on si z nich dělal legraci a nebral jejich lásku vážně a společnost bavil řečmi o nezajímavých a nudných věcech, jak to ostatně vyžadovala. Tento život ho zanedlouho přestal bavit.
Po smrti svého strýce zdědil statek na malé vesnici. Jen několik dnů ho bavilo obcházet svá panství a začal se tu znovu nudit. Naštěstí se zanedlouho do sousedství přistěhoval Vladimír Lenskij, který měl v podstatě stejný problém a zanedlouho se stali přáteli „z nudy.“
Každý večer se bavili, až se jednoho dne Lenskij zamiloval do jisté Olgy, bydlící nedaleko. Když k ní měl jet na návštěvu, rozhodl se, že ji Oněginovi ukáže a vzal ho s sebou. Olga měla ještě sestru Taťánu. Bylo to mlčenlivé a zdrženlivé děvče. Na první pohled se Taťána do Oněgina zamilovala a zanedlouho mu napsala dopis s vyznáním lásky.
Ovšem Eugen nestál o její lásku a tak ji vysvětlil, že o ni nemá zájem. Ovšem Taťánu to nepřesvědčilo a vroucně ho milovala a trápila se pro něj. Mezitím se Lenskij oženil s Olgou a Oněgin se vrátil ke svému nudnému, zbytečnému životu.
Za nějakou dobu byl Oněgin Lenským pozván na oslavu Taťánina svátku. Po příchodu Eugena na oslavu byla Taťána velice rozrušena a tak mu došlo, že o jeho návštěvě předem nevěděla a že to byl Lenského nápad. Rozzuřilo ho to a chtěl se mu pomstít. Celý večer se pak schválně před očima Lenského věnoval Olze a tančil s ní. Její choť to nakonec nevydržel, odjel a rozhodl se vše vyřešit soubojem na život a na smrt. Tento dopadl vítězně pro Oněgina. Lenský byl zabit. Bohužel jeho smrt nebyla Olgou dlouho oplakávána. Brzy si našla jiného a zanedlouho se za něj provdala. Za to Eugen nemohl nést přítelovu smrt. Neustále se mu vracel a tak se rozhodl odjet na cesty.
Taťána se svou rodinou odjela do Moskvy, aby si zde našla ženicha. Začátky ve městě byly kruté, ale nakonec si zvykla a stala se z ní úplně jiná, chladná žena, také vážená. Provdala se za bývalého generála. Na jednom plese v Petrohradě, kde byl přítomen i Oněgin, se znovu potkali. Ale tentokrát neprahla Taťána po Eugenovi, ale naopak. Ještě nějakou dobu poté se kvůli ní trápil, ale nakonec ho odmítla stejně tak jako on ji…

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF