Moliére - Lakomec

MOLIÈRE (1622 - 1673)
LAKOMEC (1668)Molière: Lakomec, Mladá fronta Praha, 1966, první vydání


Divadelní hra o poměrně bohatém, ale tak lakomém muži (otci), který neváhal šetřit ani na svých dětech.


Děje se v Paříži roku 1670.


Harpagon – bohatý měšťan, převelice lakomý, měl syna a dceru a neváhal zajásat, když se věštbou dozvěděl, že bude žít tak dlouho, že bude ještě dědit po svých dětech

Kleant – Harpagonův syn, miloval mladou dívku, do níž se ovšem zamiloval i jeho starý otec

Eliška - Harpagonova dcera, na otcovo přání měla být provdána za jistého muže jen proto, že tento muž nechtěl po jejím otci žádné věno

Valér - miloval Elišku a ona jeho, aby jí byl blíž, dokonce přijal místo sluhy u jejího otce

Mariana - Valérova sestra, miloval ji Kleant a Harpagon si umínil, že si ji vezme za ženu

Frosina - dohazovačka, měla Harpagonovi dohodit Marianu


Eliška vroucně milovala Valéra, který jí dříve zachránil život. Také Eliščin bratr Kleant byl zamilovaný, do Mariany. Oba se velmi báli svého otce, Harpagona, který byl nesmírně škudlivý a lakomý. Potřebovali od něj svolení ke svatbám a rozhodli se, že mu to sdělí najednou a že pokud jim to nedovolí, utečou.
Dříve než byli schopní mu zprávu sdělit, řekl jim on sám, že si hodlá vzít Marianu, což zdrtilo Kleanta, jeho syna. Zároveň poručil své dceři, že si ještě tentýž večer vezme za muže Anselma, a to jen proto, že se nedožadoval žádného věna. Ta se samozřejmě snažila protestovat, ale marně.
Dohazovačka Frosina sjednala setkání Harpagona a Mariany, které se tento šedesátník při prvním pohledu znechutil. Ovšem všimla si Kleanta. Frosina, když se dozvěděla, jak se věci mají, chtěla dát Kleanta s Marianou dohromady, což se jí povedlo.
Harpagon se kvůli Marianě pohádal se svým synem. Mezitím mu jeho sluha Čipera ukradl pokladničku s penězi a Harpagon povolal policejního komisaře a jal se věc vyšetřit. Vyslýchaný Harpagonův kuchař Jakub, ačkoli neměl ani tušení, o co se jedná, vycítil příležitost pomstít se Valérovi, se kterým měl neshody a svedl vinu na něj. Ten se dostavil k vyslýchání a přiznal Harpagonovi svoji lásku k jeho dceři, ale tak nekonkrétně, že si Harpagon myslel, že se přiznává k loupeži. V této hádce se nakonec ukázalo, že Valér pochází ze šlechtického rodu, že Mariana je jeho sestra a že Anselm je jejich otec!
Nakonec Kleont přišel k Harpagonovi a řekl mu, že mu vrátí peníze pod podmínkou, že svolí k jeho sňatku s Marianou. Ten dlouho nepřemýšlel, a když se navíc dozvěděl, že Anselm zaplatí veškeré výdaje za obě svatby a že mu nechá ušít nové šaty, ochotně souhlasil.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF