Hulpach, Frynta, Cibula - Hrdinové starých evropských bájí

HULPACH, FRYNTA, CIBULA
HRDINOVÉ STARÝCH EVROPSKÝCH BÁJÍTRISAN A ISOLDA

Tristan – synovec Cornwalského krále Marca

Král Marc byl potupen Irem Morholtem. Tristan se nabídl, že jeho urážku pomstí. Utkal se tedy s Morholtem na opuštěném ostrově. Morholt byl sice zabit, ale Tristan byl zraněn a otráven a tak bloudil asi týden na lodi, dokud nebyl zachráněn irskými rybáři. Ti ho odvedli k Isoldě zlatovlasé, která mu vyléčila jeho ránu.
Po návratu domů se Tristan stal Marcovým oblíbencem, a proto se dostal do nelibosti ostatních šlechticů. Tristan se snažil těmto šlechticům zavděčit a také přemlouval Marca společně s šlechtici ke svatbě.
Jednoho rána nalezl Marc zlatý vlas a prohlásil, že za ženu si vezme jen jeho majitelku. Tristan poznal Isoldin vlas a nabídl se, že ji přivede. Odplul tedy do Irska, kde Irům pomohl a zachránil je. Odměnou mu byla Isolda. Před odjezdem dala královna matka Isoldině chůvě Brangieně čarovný nápoj lásky pro Marca, ovšem tento nápoj byl po cestě na lodi vypit Tristanem a Isoldou. Začali se vzájemně milovat, ale také tušili nebezpečí jejich nešťastné budoucnosti.LANCELOT A SVATÝ GRÁL

Lancelot – syn krále Banna a Heleny

Po smrti otce byl Lancelot vychováván jezerní pannou Vivianou a podle toho dostal jméno „Lancelot z jezera“. Stal se rytířem kulatého stolu a získal si náklonnost královny Guinevery. Oženil se s pannou Elainou, se kterou měl syna Galahada.
Při záchraně hradu Coberniku, patřícího tchánovi Pellese spatřil Lancelot poprvé svatý grál (pohár, z nějž pil Ježíš při poslední večeři páně). Merlin chtěl rytíře varovat o ztrátě svatého grálu, ale byl očarován jezerní pannou Vivianou, která toužila po jeho kouzlech. Nakonec se mu podařilo varovat pouze pana Gawaina. Lancelot začal také hledat svatý grál, ovšem nenašel ho a ztratil svou ženu. Tajemství svatého grálu nalezl až Percival, Bars a Galahad (nejsvětější rytíř kulatého stolu) a odpluli do svaté země. V té se stal Galahad králem, po něm Percival a nakonec Bars, který se vrátil zpět do Anglie.CID

Rodrigo z Vivaru – syn Diega Lainez

Diego byl uražen šlechticem Lozanem a Rodrigo se nabídl, že se s tímto šlechticem utká. Tak se stalo a Rodrigo zvítězil. Protože toto nebyl první dobrý skutek pro krále Fernanda, zavítal tento král do Vitvara na návštěvu k Rodrigovi. Ovšem tomuto králi si ve Vivaru stěžuje Jiména (Lozanova dcera) a žádá pomstu. Nakonec se Rodrigo ožení s Jiménou, která se mu nejprve chtěla pomstít, ale pak ho začala mít ráda.


Cidovo vyhnání z Kastilie

Po Fernandově a následně Sanchově smrti se stal králem Alfonso.
Rodrigo byl jednou při výběru daní od Maurů nařčen z krádeže a byl vypovězen z Kastilie do devíti dnů. Vydal se tedy se svými nejvěrnějšími na cestu. U Burgasu se k nim přidal Martin Antolinez, se kterým společně oklamali peněžníky Raquela a Midase, aby získali peníze a dostali se do San Pedra. V opatství ponechal Rodrigo svou ženu Chiménu a své dvě dcery Sol a Elvíru.
Opustil Kastilii a počal dobíjet některá maurská území – dobyl Valencii a získal tím velké bohatství a slávu.
Zde dostal také svou přezdívku Cid…………………maorsky „pán“
Campeador……španělsky bojovník

→ Cid Campeador


Usmíření Cida s králem

Rodrigo vyslal Alvara Faněze s prosbou ke králi, jestli by mohl vidět svou ženu a své dcery – chtěl, aby přijely do Valencie. Alfonso souhlasil a tím se v podstatě s Cidem usmířil.
Rodrigovy dcery si vzaly hrabata z Carrionu – Diega a Fernanda.


Zrada hrabat z Carrionu

Když jednou Cid spal, utekl lev. Jeho nejvěrnější se ho hned jali chránit, jen Diego a Fernando se báli a utekli. Cid se nakonec probudil a lva zahnal.
Valencie byla napadena Maury v čele s králem Búkurem. Ten se utkal s Cidem. Cid zvítězil a získal od něj meč Tizona. Diego se bál Maura Aldrafa, ovšem Pedro Bermudes ho zachránil. Arabové byli poraženi a díky Pedrově mlčenlivosti se nevyšla najevo Diegova zbabělost a obě hrabata dostala při odjezdu dary – peníze a meče Tizona a Colada.
Po cestě byly Cidovy dcery za trest zbičovány svými muži, ale naštěstí je zachránil Alvar Faněz. Ten je dovedl k Cidovi, který neváhal a stěžoval si u krále Alfonse. Soud rozhodl o navrácení obou mečů a peněz Cidovi. Meče daroval Cid Petrovi a Martinovi. S Cidovými dcerami se oženili králové Navarry a Aragonu.
U Carrionu nakonec došlo k souboji s tamějšími hrabaty: Na jedné straně bojoval Pedro Bermudes, Martin Antolinez a Muňo Gustioz, proti nim stál Diego, Fernando a Agur Gonzáles. Tato bitva skončila šťastně, totiž porážkou zbabělých hrabat, čímž skončil i příběh o Cidovi.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF