Sofokles - Antigona

SOFOKLES (496 – 405 př.n.l)
ANTIGONASofokles: Antigona, Mladá Fronta Praha, 1976, 1. vydání


Antigona v zájmu naplnění mravního zákona pohřbí svého bratra, což bylo zakázáno jejím strýcem – Kreontem.


Děj se odehrává v Thébách v pátém století před naším letopočtem.


Antigona - obětavá, hrdinská a odhodlaná dcera zemřelého thébského krále
Kreon - krutý a neústupný vladař, pro Antigonu doslova tyranThébský král měl dva syny a dvě dcery: Eteokla, Polyneika a Antigonu s Ismenou.
Když tento král zemřel, začalo se bojovat o trůn. Eteokles se spojil s Kreontem a společně vyhnali Polyneika. Ten se s cizím vojskem vypravil proti rodnému městu. Oba bratři se ve vzájemném souboji zabili a Kreon dal Eteokla (obhájce vlasti) pohřbít se všemi poctami, ale Polyneika pohřbít zakázal – pod trestem smrti a to kvůli tomu, že se obrátil proti vlasti.
Ovšem Antigona, sestra obou bratří, i přes varování sestry Ismény porušila vladařův zákon a splnila povinnost vůči bratrovi a bohům – pohřbila mrtvého. Symbolicky posypala bratrovo tělo hlínou a vykonala pohřební obřad. Ale byla přistižena a odsouzena k smrti – byla zaživa zazděna do skalní kobky. Kreontův syn Haimon, Antigonin snoubenec, marně prosil o zrušení trestu. Teprve po výstraze věštce Teiresia, že bohové se rozzlobili a žádají odvolat krutý trest, dal Kreon souhlas s pohřbem Polyneika a chtěl Antigonu vysvobodit. Bylo však pozdě. Antigona se v kobce oběsila.
Zoufalý Haimon neúspěšně napadl otce a probodl se mečem. Smrt svého syna nesnesla jeho matka a také se v zoufalství zabila. Pak si náhle Kreon uvědomil svoji vinu i to, že zůstal sám, zcela opuštěný.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF