Brazílie

Největší a nejlidnatější země J.A.
- různé rasy, smíšená národnost
- velké ekonomické rozdíly mezi obyvateli
- nelegální zaměstnávání dětí
- hospodářsky rozvinutá ale zadlužená
- hodně těžby (mimo ropy a zemního plynu)
- levná pracovní síla
- úřední jazyk portugalština
- 1991 = vytvořily Brazílie, Argentina, Paraguay a Uruguay společný trh latinské Ameriky


Brazílie je pátým největším státem na světě.Největší řekou je Amazonka, která je se svými 6275km nejdelší řekou na světě.

GEOGRAFIE
Geograficky ale i administrativně se Brazílie člení na tyto základní oblasti: 1.Sever- s centrem v Amazonii , tuto oblast lze charakterizovat jako oblast dešťových pralesů amazonského bazénu . Nejvýznamějším městem oblasti je Manaus na Amazonce, bývalé centrum pěstování gumovníků.V této oblasti jsou největší pozůstatky původního indianského obyvatelstva.
2. Severovýchod - představující severní pobřežní oblast Brazílie - toto území bylo historicky střediskem zemědělství s velkým množstvím původně černošského obyvatelstva a patří k průmyslově méně rozvinutým oblastem.Těžištěm jsou státy Pernambuco,Bahia a Ceará s nejdůležitějšími přístavy San Salvador, Fortaleza a Recife,které jsou v současnost hlavními letovisky Brazílie.
3. Středozápad -zahrnující oblast okolo Matto Grossa a hlavní město Brasili. , oblast náhorních planin se zaměřením na pěstování dobytka.
4.Jihozápad - oblast Rio de Janeira a Sao Paula a Minas Geiras - Nejrozvinutější oblast ,která je ekonomickým, ale i skutečným centrem Brazílie .Obyvatelstvo je různého složení jak původních evropanů,černochů, ale v Sao Paulu naleznete i významnou japonskou komunitu
5. Jih - s těžistěm ve státech Paraná a Rio Grande do Sul, kam přícházelo hodně přistěhovalců především ze střední Evropy z Německa.

POČASÍ
Počasí je v celé Brazílii Tropické ale vzhledem k velké rozloze značně proměnlivé na jednotlivých místech . Průměrné teploty se stále pohybují v rozmezí 25 - 30 °C. Nejchladnější počasí je v červenci a srpnu kdy teploty mohou výjmečně klesnou pod 20 °C. Ač hlavní turistická sezóna je od listopadu do března počítejte s tím ,že může bude i pršet. Léto v Brazílii je prosinec - únor , v Riu je však v těchto měsících nejvíce srážek - prší méně často než v červenci až srpnu ale prudčeji, naopak na severovýchodě Brazílie je v prosinci - únoru srážek nejméně.
Hospodářství-ohromné přírodní bohatství,ale nedostatek finančních zdrojů limituje jejich účinnější využití.Brazílie má největší dluhy světa.
Zemědělství-je soběstačná v produkci potravin.Většina orné a zemědělské půdy je u pobřeží a na jihu země.Hlavní plodinou je sója,cukr. třtina(největší svět. producent) a proslulá káva(největší svět. producent).Rio Grande do Sul s rozsáhlými pastvinami-chov skotu a vepřů(nejvyšší na světě).Vývoz vzácných druhů dřevin.Velký je také rybolov.
Průmysl-velké zásoby železné rudy(vývoz je největší na světě),těžba bauxitu,cínu,zlata,uranů a diamantů.Těžba surovin má katastrofální důsledky.Ničení rozsáhlé plochy lesů.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF