Poštovní adresa

Adresu používáme velmi často při brouzdání internetem. Ale nyní Vám chci povídat o jiné adrese, velmi archaické a dnes některými již nepoužívané. Je to poštovní adresa. Poštovní adresu píšeme na dopis, pohled nebo balík. Na pohledu je z jedné strany obrázek moře, hor nebo nějaké "kočky" a na druhé straně vpravo je několik linek.* První je krátká, na ni se píše oslovení jako Pan, Vážený pan, Slečna, Rodina, atd...
* Druhý řádek je vyhrazen pro jméno osoby. Například Jan Novák ml. (ml. znamená mladší) nebo Novákovi, atd...
* Třetí řádek obsahuje jméno ulice a číslo "baráku" (domu). V případě malých obcí jméno obce. Pro příklad: Salámova 25/378, Hrnčířská 15 nebo Kraličky (jméno obce).
* Poslední řádek je pro město adresáta nebo okresní město, kde je pošta. Praha 4 - Háje nebo pošta Benešov.
* Do políček rozdělených do skupin po 3 a 2 se píše PSČ (Poštovní Směrovací Číslo). 149 00, 365 25
* Pokud píšeme ze zahraničí pod PSČ se píše jméno státu (nejlépe anglicky). Czech Republic
Na dopisní obálku nebo balík píšeme adresu úplně stejně, i když tam třeba nemáme předtištěny zmiňované linky. Na některé typy dopisů a na balíky, se uvádí i adresa odesílatele. Píše se úplně stejně jako adresa příjemce, ale uvádí se v levém horním rohu dopisu či balíku. Nad tuto adresu je vhodné napsat "Odesilatel" a přeškrtnout ji. Všechny adresy je nutné psát velkými tiskacími písmeny a co nejčitelněji!

Ukázky adres:

Pan
Jaroslav Dvořák
Modřanská 2188
Praha 6
160 00
CZECH REPUBLIC

Rodina Slavíčkova
Vítězov 12
pošta Velim
281 01

Oficiální dopis: - adresa v hlavičce

Petr Slavík
Vítězov 12
pošta Velim
281 01

Vážený pan
Milan šimonovský
Ministr dopravy a spojů

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
Praha 1
100 00
Česká republika

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF