Jeřáb popelavý

Je větší než Čáp bílý.

Obrázek se změněnou velikostí
Řád:Krátkokřídlí
Čeleď:Jeřábovití
Rod a druh:Jeřáb popelavý (Grus grus)
Popis:Je větší než Čáp bílý.
Prostředí:Až na výjimky je velmi plachý a žije skrytě, takže na jeho přítomnost nejspíš upozorní charakteristické troubení.
Potrava:Potravu tvoří především semena a zelené části rostlin, ale v menší míře také drobné bezobratlé živočichy - sbírá na loukách a polích.
Hnízdění:Hnízdo staví na zemi, většinou na ostrůvku suché půdy uprostřed mokřin. Na snůšce dvou vajec se střídají oba.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF