Hýl obecný

Patří k našim nejkrásněji zbarveným pěvcům. Sameček má živě červenou spodinu těla a strany hlavy, samička má spodinu těla šedou.

Obrázek se změněnou velikostí
Řád:Pěvci
Čeleď:Pěnkavovití
Rod a druh:Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Popis:Patří k našim nejkrásněji zbarveným pěvcům. Sameček má živě červenou spodinu těla a strany hlavy, samička má spodinu těla šedou. Obě pohlaví mají černou čepičku na hlavě, černá křídla a ocas, modravě šedý hřbet, bílý kostřec a bělavou pásku ve křídle. Silný kuželovitý, černě zbarvený zobák mu umožňuje vyštipovat nejrůznější semena a pupeny (pouze během hnízdění je v potravě zastoupena i živočišná složka). V těle je hýl poněkud mohutnější než vrabec.
Potrava:Potravu tvoří převážně semena a pupeny a pouze během hnídění se může vyskytnout i živočišná strava.
Hnízdění:Hnízdí především v jehličnatých, případně smíšených lesích ve vyšších polohách; v zimě, kdy k nám přilétají ptáci ze severu, ho lze zastihnout i v nížinách. Hnízdo staví nejčastěji při kmenech hustých smrčků. Samička snáší 4 až 5 vajíček a sama je zahřívá, zatímco sameček ji krmí. O mláďata pečují oba rodiče.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF