Chocholouš obecný

Je to nenápadně zbarvený skřivanovitý pták větší než vrabec, na hlavě má výraznou špičatou chocholku.

Obrázek se změněnou velikostí
Řád:Pěvci
Čeleď:Skřivanovití
Rod a druh:Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Popis:Je nenápadně zbarvený skřivanovitý pták větší než vrabec, na hlavě má výraznou špičatou chocholku. Od vrabce se liší také tím, že neposkakuje, ale pobíhá drobnými krůčky.
Prostředí:Obývá otevřené plochy s řídkým rostlinným porostem - staveniště, okraje měst, náspy železničních tratí apod.
Potrava:Jeho potrava je tvořena semeny i odpadky rostlinného původu a drobnými bezobratlými živočichy.
Hnízdění:Hnízdní revíry obsazuje již v únoru. Do hnízda, které je vždy v jamce na zemi, snáší samička 3 až 5 jemně skvrnitých vajíček. Sedí jen samička, mláďata krmí oba rodiče.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF