Azimut na mapě

Azimut je úhel pochodu a udává se ve stupních.

Azimut na mapěVíme-li odkud a kam máme jít a naším úkolem je tedy zjistit hodnotu azimutu, spojíme oba body hranou buzoly (přímkou) a otáčíme kruhem buzoly tak, aby označená část střelky ukazovala k označení severu na otočném kruhu. Hodnotu azimutu přečteme u šipky nebo rysky na přístroji.

Druhá možnost je, že známe výchozí bod a hodnotu azimutu a musíme zjistit cíl naší cesty. V tomto případě musíme nejprve zadat hodnotu azimutu na otočném kruhu k šipce nebo rysce na přístroji. Roh buzoly přiložíme k výchozímu bodu a otáčíme (pouze) buzolou na mapě tak dlouho, až bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kruhu buzoly (písmeno S nebo N).

V obou případech nesmíme zapomenout na to, že ještě před určováním azimutu musíme zorientovat mapu. Po zorientování bychom už mapou neměli pohybovat.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF