Straka obecná

Je větší než hrdlička, kontrastně černo-bíle zbarvená, s dlouhým stupňovitým ocasem.

Obrázek se změněnou velikostí
Řád:Pěvci (Passeriformes)
Čeleď:Krkavcovití (Corvidae)
Rod a druh:Straka obecná (Pica pica)
Popis:Je větší než hrdlička, kontrastně černo-bíle zbarvená, s dlouhým stupňovitým ocasem.
Prostředí:Vyskytuje se v krajině, kde se střídají louky a pole s lesíky nebo skupinami stromů, a v poslední době velmi početně i v lidských sídlech.
Potrava: Živí se jednak semeny a plody, jednak hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, ale také drobnými obratlovci; škodí vybíráním ptačích vajec a mláďat.
Hnízdění:Hnízdo staví na nepřístupných místech - vysoko na stromech, v trnitých keřích apod. Hnízdění začíná v dubnu nebo v první polovině května. Snůšku, ve které bývá 6 až 7 vajíček, obvykle zahřívá pouze samice, mláďata jsou však krmena oběma rodiči.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF