Jednotky objemu

Jednotky objemu udávají prostorovou velikost těles.

Základní jednotka: m3 (metr krychlový)

Odvozená základní jednotka: l (litr)

Jednotky: km3 (kilometr krychlový), m3 (metr krychlový), dm3 (decimetr krychlový), cm3 (centimetr krychlový), mm3 (milimetr krychlový) a další méně používané

Odvozené jednotky: hl (hektolitr), l (litr), dl (decilitr), cl (centilitr), ml (mililitr)

1 km3 = 1 000 000 000 m3

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
1 dm3 = 1 000 cm3 = 1 000 000 mm3
1 cm3 = 1 000 mm3

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
1 dl = 10 cl = 100 ml
1 cl = 10 ml

1 l = 1 dm3
1 ml = 1 cm3

Převody jednotek online:
www.prevod.cz
www.convertworld.com

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF