Jednotky délky

Jednotky délky udávají vzdálenost.

Základní jednotka: m (metr)

Jednotky: km (kilometr), hm (hektometr), m (metr), dm (decimetr), cm (centimetr), mm (milimetr), µm (mikrometr), nm (nanometr)

1 km = 10 hm = 1000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm
        = 1 000 000 000 µm = 1 000 000 000 000 nm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm = 1 000 000 µm = 1 000 000 000 nm
1 dm = 10 cm = 100 mm = 100 000 µm = 100 000 000 nm
1 cm = 10 mm = 10 000 µm = 10 000 000 nm

Převody jednotek online:
www.prevod.cz
www.convertworld.com

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF