Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti udávají tíhu těles na Zemi.

Základní jednotka: g (gram)

Jednotky: t (tuna), q (metrický cent), kg (kilogram), dkg (dekagram), g (gram), cgm (centigram), mg (miligram), µg (mikrogram)

1 t = 10 q = 1 000 kg
1 q = 100 kg
1 kg = 100 dkg = 1 000 g = 100 000 cgm = 1 000 000 mg = 1 000 000 000 µg

Převody jednotek online:
www.prevod.cz
www.convertworld.com

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF