Řecké písmo

Řekové přijali písmo fénických obchodníků asi v 10.století před naším letopočtem. S písmem však nemohli přijmout metodu použití. Semitská souhlásková abeceda řečtině nevyhovovala. Některé znaky přetvořili na samohlásky, jiné – pro řečtinu neupotřebitelné – vypustili. Tomuto písmu se říká řecké písmo archaické.Protože v té době ještě neměli jednotný jazyk, vzniklo několik variant písma pro různá nářečí. Lze je rozdělit na dvě skupiny: východní a západní řeckou abecedu. Z výchdních písem, která se stala základem národního písma všech Řeků, později vznikla i písma slovanská. Ze západořeckých písem pak latinka. Původní levosměrné písmo Řekům nevyhovovalo, začali psát tzv. bustrofédou obousměrně, tj. první řádku zprava doleva, druhou zleva doprava, třetí zprava doleva atd. Avšak ani tento způsob psaní nebyl vhodný. Proto nakonec určili směr písma a čtení textu zleva doprava. Tím vzniklo pravosměrné písmo, kterým píšeme a čteme dodnes.

 ZnakyNázevLat. 
Α αalfaa
Β βbetab
Γ γgama (gamma)g
Δ δdeltad
Ε εepsilone
Ζ ζdzétadz
Η ηétaé
Θ θthétath
Ι ιiótai
Κ κkappak
Λ λlambdal
Μ μm
Ν νn
Ξ ξksíx
Ο οomikrono
Π πp
Ρ ρr
Σ σsigmas
Τ τtaut
Υ υypsilony
Φ φf
Χ χchích
Ψ ψpsíps
Ω ωomegaó

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF