Kotvení a napínání lan

Při stavění větších vázaných staveb je vhodné je pevně ukotvit a to ne jen k jednomu kolíku. V tomto návodu si ukážeme, jak správně napnout a ukotvit lano, když je potřeba opravdu spolehlivé ukotvení stavby…

Obrázek se změněnou velikostí
Ukotvení :
Ukotvení :
- musí splňovat několik podmínek, mezi které patří : musí být natolik pevné, aby nebylo vytaženo ze země při zatížení, ke kterému náleží. Můžeme použít dva typy ukotvení : Přirozené (stromy, pilíře mostu, atd.…), nebo kolíkové. Přirozené ukotvení má tu nevýhodu, že přesně na první pohled nepoznáte, zda je opravdu pevné, či není. Pokud jste se rozhodli použít k ukotvení živý strom, je vhodné ho nějak chránit před poškozením. Tam, kde je nejvíce namáhán, doporučuji použít ochranu v místě možného poškození ve tvaru obložení silnými dřevěnými kolíky (obr. A). Pokud se rozhodnete pro kolíkové ukotvení budete potřebovat kolíky o průměru 10-12 cm a délce cca 150 cm. Takový kolík by měl udržet zatížení 300-350 kg, ovšem to neplatí pro měkkou, či rozmáčenou půdu. V tom případě takový kolík udrží pouze polovinu.
Obrázek se změněnou velikostí
-Pravidla pro ukotvení kolíky:
- Kolíky by měly být zatlučené do země minimálně 2/3 své délky.
- Zátěž musí na kolík působit kolmo.
- Lano, kterým kotvíme připevňujeme ke kolíku co možná nejníže.
- Pokud se rozhodnete použít víc kolíků, jejich vzdálenost od sebe musí být minimálně 50 cm.
- Pokud se rozhodnete použít několik kolíků za sebou, spojte je mezi sebou kolmou přehazovanou vazbou (obr. B).
Obrázek se změněnou velikostí
Napínání :
- Při stavbě staveb, která mají unést člověka, či přenést přes nějakou překážku (most, lanovka…) si musíme dát obzvlášť velký pozor na napínání lan. Někdy se stane, že ani veškeré svaly nestačí na napnutí delšího lana - v tom případě použijeme jednoduchý “kladkostroj“ z karabin.
- Na lano, které chceme napnout navážeme pomocí prusíkového uzlu pomocnou smyčku, do které zaklesneme karabinu. K pomocnému kolíku uchytíme zajišťovací smyčku, kterou uvážeme prusíkovým uzlem připevníme k lanu, které chceme napnout. Poslední smyčku přichytíme ke kotvícímu kolíku, přičemž do ní zaklesneme druhou karabinu. Napínané lano provlečeme přes obě karabiny (obr. C,D).
- Chceme-li lano napnout, zatáhneme, zajistíme posunutím prusíkova uzlu na zajišťovací smyčce, napneme a pak celý proces opakujeme. Pokud jste již lano napli, tak od lana, které napínáte odvažte pomocnou smyčku s karabinou a pevně je přivážeme ke kotvícímu kolíku. Na závěr ještě odvážeme zajišťovací smyčku. Jedná nevýhoda, kterou je tření, se dá vyřešit použitím opravdových kladek, nebo kladkostroje. Ať už to provedete jakkoliv, ještě na jednu věc se musí dát pozor – na nosnost lana. Např. bych nedoporučoval použít lana z umělých hmot.
Obrázek se změněnou velikostí

zdroj: časopis skauting

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF