Vladislav Vančura - Rozmarné léto

VLADISLAV VANČURA (1891 – 1942)
ROZMARNÉ LÉTO (1926)Vančura, V.: Rozmarné léto, Československý spisovatel, Praha, 1955, třetí vydání


Rozmarné léto se odehrává během tří červnových dnů ve městě Krokovy Vary. Jedná se o krátkou novelu, která má velmi jednoduchý námět: Do klidného města přijede kouzelník a jeho krásná asistentka, což způsobí rozruch a naruší tamější rovnováhu.

Hlavní postavy – Antonín Důra – Sportovně založený člověk, atlet, majitel
říčních lázní. Měl dva kamarády – majora Huga a abbé Rocha. Společně probírali nejrůznější problémy, řešili spory mezi sebou a vůbec vedli normální, klidný život. Posléze všichni usilovali o přízeň krásné Anny, ovšem bezúspěšně.

Antonín Důra, major Hugo a abbé Roch byli nerozluční přátelé, kteří se často scházeli v říčních lázních na řece Orši. Tlachali zde o nejrůznějších věcech, hádali se a obhajovali své názory. Abbé Roch se chlubil svojí knihou a ostatní ji kritizovali. Antonín Důra zase hovořil o prospěšnosti sportu, což mu vyvracel abbé Roch. Takto proběhl nejeden všední den v Krokových Varech.
Jednou přijel do města kouzelník Arnoštek s krásnou asistentkou Annou. Anna okouzlila všechny tři kamarády, což bylo podnětem pro vznik dalších konfliktů. Již během prvního kouzelnického představení se pokusili navázat s Annou bližší rozhovor. Později slavil první úspěch Antonín Důra, jenže byl s Annou na plovárně přistižen svojí manželkou Kateřinou. Ta se na oplátku vloudila ke kouzelníkovi do vozu a od Antonína odešla. Druhý v pořadí byl abbé Roch, který po dalším představení přišel za Annou do vozu. Jenže byli vyrušeni bandou opilců a abbé Roch byl zraněn. Také major Hugo neměl štěstí – po tom, co se pokusil Annu získat pro sebe, ho sešvihal Arnoštek bičem.
Mezitím se Kateřina vrátila k Antonínovi a po odjezdu kouzelníka i s Annou se vše postupně vrátilo do původních kolejí.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF