Jiří Wolker - Těžká Hodina

JIŘÍ WOLKER (1900 - 1924)
TĚŽKÁ HODINA (1922)

Wolker, J.: Těžká hodina, Československý spisovatel, Praha 1980, osmé vydání

Těžká hodina je básnickou sbírkou, jedná se o Wolkerovo vrcholné dílo. Titul byl přejat z úvodní básně (Těžká hodina).

Těžká hodina
Báseň, která je věnována A. M. Pišovi (Wolkerův přítel, literární kritik a socialista). Základním tématem básně je proměna chlapce v muže. Již samotný titul upozorňuje na základní moment zrodu („těžká hodinka“ je slovní obrat, kterým se označuje porod – kvůli bolesti a úzkosti).
V úvodu básně dává lyrický mluvčí najevo vizi o svém vlastním životě. Tato vize vychází z upřímné představy a ze srdce. Vzápětí dochází ke konfrontaci: Motiv chlapce je spojen s motivem snu a naproti tomu je motiv muže spojen s motivem činu.
V těžkém období přeměny, zrodu, lyrický mluvčí volá věci důvěrné, kterých se nechce zříkat, usiluje o to, aby mu „narostlo srdce statečné a nesmlouvavé“.


Sbírka sestává nejen z básní, ale také ze tří sociálních balad (Balada o nenarozeném dítěti, Balada o snu a Balada o očích topičových).


Balada o snu
Je věnována Jaroslavu Seifertovi. Tématem je uskutečnění dělníkova snu o spravedlivějším světě. Jedná se o lyricko epickou báseň.
Hlavním hrdinou je dělník Jan, který si uvědomuje sociální rozdíly ve společnosti. Dochází zde k paralelnímu zobrazení dvou kontrastů: Pozorovaný svět, svět reálný, který je rozdělen na svět chudých a svět bohatých, a na druhé straně stojící kontrast mezi realitou a snem. Snem, který se Janovi zdával pravidelně každou noc. Byl to sen o ideálním světě bez nerovností a rozdílů, ovšem pro Jana byl tento sen přítěží.
Paralelní příběh ženy, které se taktéž stále zdával tentýž sen, nabídl Janovi možnost jak vyřešit svůj problém. Této ženě se každou noc zdával sen o muži, po kterém toužila. Sen ji opustil ve chvíli, kdy si milého skutečně našla. Návodem pro Jana bylo tedy uskutečnění či vyplnění snu. V tento okamžik byl Jan zobrazen při proměně chlapce v muže – od snu přešel k činu a připojil se ke kolektivu těch, kteří trpěli sociální nespravedlností. Chtěl revoluci.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF