Antonín Sova - Vrchol lásky

ANTONÍN SOVA (1864 - 1928)
VRCHOL LÁSKY (1989)

Sova, A.: Vrchol lásky, Mladá fronta, Praha 1989, první vydání


Toto dílo je výběrem z milostné lyriky Antonína Sovy. Snaží se zachytit jen jednu polohu básníkova tvůrčího spektra – polohu milostnou. Inspirací k těmto básním byl Sovův milostný vztah. Tato sbírka je uspořádána z básní z těchto sbírek: Ještě jednou se vrátíme a Lyrika lásky a života.
Básně se vyznačují především hudebností a jejich tématem je vesměs nenaplněná milostná touha. Občas se objevují také pohádkové motivy.

Ještě jednou se vrátíme
Báseň, ve které se prolínají motivy lidské s motivy přírody. Zobrazuje lyrického mluvčího, který vzpomíná na svůj kraj a na lásky, které v něm prožil.

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
Tématem této milostné básně je nenaplněná láska či míjení se v lásce. Vše je zachyceno symbolicky, skrze přírodní motivy.

Balada
Vypráví o dvou milencích, kteří se vydali na ples. Dívka měla celý večer oči pouze pro svého milého, ale o půlnoci se zahleděla do jiného muže. Svého milého opustila. Konec milostného citu je vyjádřen metaforicky: „na marách nést si city štvané, jak potmě krále pohřbívané.“

Smutná vášeň
Tématem je nevěra a proměny člověka během ní. Lidé, kteří byli nevěrní jsou neustále pronásledováni a musí se před svým partnerem přetvařovat.

Vrchol lásky
Lyrického mluvčího – mladíka – opouští jeho milá. Říká mu, že je čas se rozloučit, ale že vzpomínky budou žít věčně. Lyrický mluvčí ji však stále bude vroucně milovat, ale tak, aby o jeho lásce nevěděla.

Smrtící láska
Vypráví o muži, kterého zradila jeho milá. Velice ho to zranilo, ale když bolest přešla, stal se z něj krutý člověk, bez duše.

Hrdá bolest
Tato báseň zobrazuje člověka zrazeného láskou, který zpívá smutnou píseň o nenaplněné lásce, aby pomohl svému srdci a aby tolik netruchlil.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF