Fráňa Šrámek - Splav

FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 - 1952)
SPLAV (1906)

Šrámek, F.: Splav, Československý spisovatel, Praha 1956, druhé vydání

Sbírka Splav byla vydána během první světové války. Je rozdělená na dvě části a básně jsou velmi impresivní – dojemné. Témata jsou čerpána z dojmů vzniklých na základě lidského vnímání. Básně často vyjadřují touhu vojáků po návratu domů. Věci naprosto obyčejné pro ně mají nevyčíslitelnou hodnotu – jsou jim totiž nedosažitelné. Všední a běžné hodnoty bývají zobrazovány jako zázrak.

Splav
Jedná se o milostnou báseň, ve které jsou láska a motivy člověka spjaty s motivy přírody. Lyrický mluvčí zde zobrazuje proměny a záměny lidských a přírodních věcí.

Advent
Tématem této básně je očekávání narození dítěte. Lyrický mluvčí zde opět sjednocuje přírodní a lidské motivy – paralelně zobrazuje strom nesoucí ovoce a ženu čekající dítě.

Neopatrný
Zobrazuje velmi neopatrnou a bezhlavou lásku. Báseň má pohanské a pohádkové motivy. Takováto láska je nejen zdrojem krásy, ale také velké bolesti.

Voják v poli
Tato báseň reprezentuje obecnou charakteristiku sbírky Splav, která je uvedená v úvodu tohoto zápisu. Zobrazuje vojáka toužícího po domově.

Kdybych byl pastevcem koní
Zde je použito motivu pastorálního, tedy motivu pastýře, který žije v souladu s přírodou a je s ní každý den v blízkém kontaktu. Zobrazuje touhu člověka žít v sousedství věcí přirozených.

Smrt
V této básni lyrický mluvčí personifikuje smrt. Zobrazuje její těžký úděl v tomto světě a zároveň její slabost. Tato slabost pramení z toho, že se každý smrti bojí, a že jí nechce ustoupit a bojuje o svůj život do poslední chvíle.

Exit Jan Šturma
Jedná se o báseň, jejíž tématem je voják (tento voják je konkretizovaný v názvu básně), který umírá na bitevním poli. Lyrický mluvčí zobrazuje statečnost vojáků, kteří padli v boji.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF