Romain Rolland - Petr a Lucie

ROMAIN ROLLAND (1866 - 1944)
PETR A LUCIE (1920)

Rolland, R.: Petr a Lucie, nakladatelství Melantrich , Praha 1984, 12. vydání


Příběh se odehrává v Paříži během posledního roku první světové války. Doba děje je vymezená naprosto přesně: Začíná ve středu 30. ledna večer a končí na Velký pátek 29. března 1918.


Hlavní postavy – Petr Aubier - Pocházel z rodiny, která nikdy nezažila hlad a bídu, ale nikdy také neoplývala bohatstvím. S láskou neměl zkušenosti, byl mladý, naivní a plný idejí. Jeho otec byl soudce – velmi ješitný a pyšný. Měl také staršího bratra Filipa, který byl na vojně. Jako každý mladší bratr i Petr Filipa tajně obdivoval.

Lucie - Dívka, která pocházela ze sociálně slabší rodiny. Otec zemřel nedlouho před válkou a matka pracovala v továrně na výbušniny. Živila se prodejem obrazů, které sama malovala. Byla velmi citlivá a něžná, ale měla odlišný pohled na svět než Petr, což bylo zapříčiněno mimo jiné tím, že se o sebe již v dětství musela postarat sama.Příběh začal v pařížském metru, ve kterém se potkali dva mladí lidé. Potkali se poprvé, nikdy před tím se neviděli. V tlačenici se drželi za ruce a na další stanici se od sebe opět odloučili. Zanedlouho se ve městě potkali znovu. Jmenovali se Petr a Lucie. Vzájemně se sblížili a zamilovali se do sebe.
Od té doby se jejich životy změnily. Již nemysleli na válku a na nebezpečí, které jim hrozilo každým dnem. Veškeré své naděje vkládali do vzájemné lásky. Byli spolu šťastní a povznesli se nad válku, která byla nesmyslná a byla pouze zdrojem utrpení, jak autor nastiňuje v pozadí příběhu. Zároveň si oba byli vědomi toho, že Petr již zanedlouho dovrší potřebnou věkovou hranici a bude muset jít na vojnu. Ale nemysleli na to. Nezatěžovali se ani vědomím, že jejich vztah nemá budoucnost, protože Petrův otec by nikdy sňatek s Lucií, dívkou z chudé rodiny, nepřipustil. Ovšem nenechali se vyvést z míry a bavili se plánováním budoucího bydlení a společného živobytí, i když věděli, že se jejich plány nevyplní.
V průběhu děje čtenáře autor seznamuje také s Petrovými přáteli. Byli to studenti plní energie a radikálních názorů, vesměs ospravedlňující válku.
Konec knihy je tragický. Petr s Lucií šli na Velký pátek do kostela svatého Gervaisa uctít památku skladatele Clauda Debussyho, který před časem zemřel, ale také památku Ježíše Krista, kterého nazývali Přítelem. Srovnávali jeho lásku ke všem lidem s jejich vzájemnou láskou a ač shledali, že jeho láska byla mnohokrát větší, byli si jisti, že se jednalo o lásku stejně upřímnou a srdečnou. Na tomto místě spolu také uzavřeli sňatek a v tu chvíli je pohřbil pilíř kostela, který se stal terčem náletu německých letadel.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF