Hrad Chomutov

Hrad ChomutovChomutov se roku 1252 stal majetkem křížovnického řádu německých rytířů. Řad pak v roce 1264 vybudoval ve své podstatě hrad (komendu – řádový dům) a upravil k němu přilehající kostel sv. Kateřiny. Postupný rozvoj vedl, že Chomutov se stal nejbohatší řádové panství v Čechách. Později však pro celoevropský odpor k řádu německých rytířů i pro nedbalou zprávu majetku začalo docházet k jeho úpadku. Když v roce 1410 byl řád německých rytířů poražen vojsky polského krále Vladislava II. v bitvě u Grunwaldu byl komtur Oldřich z Ústí roku 1411 donucen předat majetek českému králi Václavu IV. Převážně německé obyvatelstvo Chomutova patřilo mezi odpůrce kalicha a tak již roku 1421 byl Chomutov dobyt vojsky Jana Žižky a město vypleněno.

Od roku 1422 byl polorozbořený hrad a liduprázdné město dáno do zástavy bratrům Anargovi a Jindřichovi z Valdenberku. Později v roce 1488 se podařilo Benešovi z Vietmile získat od řádu všechna práva k Chomutovu a zahájil přestavbu hradu (komendy) na zámek. V dalších, renesančních úpravách zámku později pokračoval jeho syn Šebestián. I když zámek roku 1520 vyhořel, byl dále upravován, byla dostavěna severní strana zámku přilehající ke kostelu sv. Kateřiny a kostel byl zařízen jako zámecká kaple.

Kontakt: Tel.: 474 651 570

zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=3188

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF