Co dělat před poskytnutím první pomoci

Datum 22.10.2005 | Rubrika: zdravotník

Co dělat před poskytnutím první pomoci
  Zhodnocení situace
Jak již bylo řečeno, první pomoc je povinen v případě potřeby poskytnout každý z nás.

Nejprve je potřeba zjistit
- jak ke zranění došlo
- zhodnotit situaci, zda není nebezpečná pro ostatní (např. kolemjdoucí či řidiče)
- zajistit bezpečnost zraněných (dostat je z místa ohrožení – požárem, auty, atp.)
Co dělat před poskytnutím první pomoci


Zdůrazňuji, že následující postupy jsou klasifikovány jako předlékařská pomoc, je tedy nutné vždy zavolat Zdravotnickou záchrannou službu, v případě menšího poranění transportovat postiženého k doktorovi.

Co dělat před poskytnutím první pomoci
  Odsun zraněného
Se zraněným je nutné pohybovat co nejméně (mohlo dojít k poranění nervové soustavy) – jen pokud je to bezpodmínečně nutné (v případě dalšího ohrožení). Pokud tak musíme učinit:

1. Posadíme zraněného
2. Opřeme si ho o kolena a ruce provlečeme pod jeho rameny
3. Chytíme ho za předloktí, popřípadě za zápěstí
4. Lehce se skrčíme a vlečeme poraněného pozpátku.

Mezi lidmi koluje mnoho mýtů, ovšem v zásadě platí, že je potřeba používat zdravý rozum: To, aby zraněný mohl dýchat, fungovalo mu srdce, je naprosto nejdůležitější! Pokud se poraněný bude nacházet v hořícím autě, objektu či v jiné podobné situaci, je nutné ho odtamtud dostat (pokud je to pro nás v rámci možností bezpečné). Stejně tak leží-li člověk na břiše a nedýchá (má ucpanou ústní dutinu), je nutné ji uvolnit, případně se zraněným pohnout - velmi opatrně, samozřejmě.
Co dělat před poskytnutím první pomoci


Co dělat před poskytnutím první pomoci
  Posouzení závažnosti zranění
Nejpodstatnější jsou životně důležité funkce – dýchání a tep (kontroluje se na krčních tepnách, dýchání se kontroluje přiložením ucha k ústům, sledováním hrudníku). Je také třeba zjistit, zda je pacient v bezvědomí, a to oslovením, pokud nereaguje štípnutím do ušního laloku, popřípadě poplácáním po tváři. Dále je třeba zkontrolovat, zda nedochází k silnějšímu krvácení (například tepennému). Pokud jsou všechny základní životní funkce v pořádku, uložíme postiženého do stabilizované polohy. Opět je třeba zvážit situaci, zraněný může mít poraněnou krční páteř, potom je potřeba omezit pohyb na minimum (jen aby byly zajištěny základní životní funkce).


Obsah rubriky První pomoc
  Obsah rubriky

  "První pomoc"
Vybavení lékárničky
  Vybavení lékárničky

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=866