Mechanika - Pohyb rovnoměrně zrychlený

Datum 7.2.2005 | Rubrika: Fyzika

Dalším z pohybů je pohyb rovnoměrně zrychlený. To znamená, že rychlost stoupá stále stejně,
což vyjadřuje zrychlení (písmenko a - v jednotkách metry za sekundu na druhou):Pokud chceme spočítat okamžité zrychlení, musíme si zjistit delta v. Od nové rychlosti odečteme počáteční rychlost, což je delta v. Delta t je čas, po který jsme sledovali změnu rychlosti. To mezi sebou vydělíme a dostaneme okamžité zrychlení.

Vzoreček:

Šipky nad písmenky vyjadřují, že to je vektor.

Pokud známe zrychlení (a), můžeme používat vzoreček:


Pro zjištění dráhy rovnměrně zrychleného pohybu nám poslouží trošku složitější vzorec:


s0 vyjadřuje dráhu ujetou před započetím zrychlování
v0 vyjadřuje rychlost dosaženou před započetím zrychlování
a je zrychlení
t je čas, po který probíhá zrychlování

Volný pád je specifický typ zrychlení, protože známe zrychlení, které je "lehce" závislé na nadmořské výšce a zeměpisné šířce (to se ovšem zanedbává).
Normálové zrychlení má přesnou hodnotu:A poslouží nám již známe vzorečky, kam místo a dosadíme g:


Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=442