Mechanika - Rovnoměrný pohyb

Datum 7.2.2005 | Rubrika: Fyzika

Rovnoměrný pohyb znamená, že se rychlost tělesa (hmotného bodu) nemění. Tedy síly působící na těleso jsou v rovnováze.
Například: Na auto působí tahová síla motoru a odporová = třecí síla vzduchu, které jsou stejné, takže auto jede pořád stejnou rychlostí.

Pro počítání při rovnoměrném pohybu se používá tento vzoreček:


s vyjadřuje vzdálenost v metrech
v vyjadřuje rychlost v metrech za sekundu
t vyjadřuje čas v sekundách

Samozřejmě pokud za čas dosadíme hodiny, vyjdou nám metry za hodinu, popřípadě používané kilometry za hodinu, pokud dosadíme kilometry a hodiny, atd...Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=440