Obdélník

Datum 4.6.2004 | Rubrika: Matematika

Charakteristika:

Počet vrcholů: 4
Počet stran: 4
Počet úhlopříček: 2
Součtová velikost vnitřních úhlů: 360
Popis:

Pravidelný obdélník je čtverec, který má všechny strany stejně dlouhé a vnitřní úhly u jednotlivých vrcholů jsou 90 stupňů, tedy pravé. Vrcholy se pojmenovávají postupně. V případě, že máme pojmenovat čtverec ABCD, postupujeme postupně kolem dokola. Když vybereme libovolnou stranu, může to být například AB, BC, CD, DA nebo AD, ale nikdy AC nebo BD. Úhly se pojmenovávají podle umístění, u kterého vrcholu jsou. Vrchol A má vnitřní úhle "Alfa", B "Beta", C "Gama" a D "Delta". Součet těchto úhlů musí být 360 stupňů.

Sestrojení:

Narýsujeme jednu stranu s příslušnou délkou a vytvoříme dvě kolmice stejným směrem. Vzhled bude přibližne jako velké U. A nyní postačuje nanést vzdálenost strany na obě přímky a spojit průsečíky.

Vzorečky:


Čtverec:
o = 4a
S = a2

Obdélník:
o = 2(a + b)
S = a * b
Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=215