Jednotky plochy

Datum 3.6.2004 | Rubrika: Matematika

Jednotky obsahu udávají velikost plochy.

Základní jednotka: m2 (metr čtverečný)

Jednotky: km2 (kilometr čtverečný), ha (hektar), ar (ar), m2 (metr čtverečný), dm2 (decimetr čtverečný), cm2 (centimetr čtverečný), mm2 (milimetr čtverečný)
1 km2 = 100 ha = 10 000 ar = 1 000 000 m 2 = 100 000 000 dm 2 = 10 000 000 000 cm 2
         = 1 000 000 000 000 mm 2
1 ha = 100 ar = 10 000 m2 = 1 000 000 dm 2 = 100 000 000 cm 2 = 10 000 000 000 mm 2
1 ar = 100 m2 = 10 000 dm 2 = 1 000 000 cm 2 = 100 000 000 mm 2

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2
1 cm2 = 100 mm2

Převody jednotek online:
www.prevod.cz
www.convertworld.comČlánek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=197