Informativní značky provozní

Datum 26.5.2004 | Rubrika: dopravní značky

Informativní značky provozní slouží k informování řidiče o následujícím provozu.

Okruh
Změna směru okruhu
Zpomalovací práh
Podchod nebo nadchod
Jednosměrný provoz
Doporučená rychlost
Přechod pro chodce
Přejezd pro cyklisty
Tunel
Konec tunelu
Nouzové stání
Slepá pozemní komunikace
Návěst před slepou pozemní komunikací
Parkoviště
Parkoviště s vyznačeným způsobem stání
Vyhrazené parkoviště
Kryté parkoviště
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště P + R
Dálnice
Konec dálnice
Silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Uspořádání jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Řadicí pruhy
Vyhrazený jízdní pruh
Konec vyhrazeného jízdního pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Změna místní úpravy
Objíždění tramvaje
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Únikový pruh
Zóna s dopravním omezením
Konec zóny s dopravním omezením
Obytná zóna
Konec obytné zóny
Pěší zóna
Konec pěší zóny
Nejvyšší dovolené rychlosti
Střídavé řazení

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=152