Semaforová abeceda

Datum 17.5.2004 | Rubrika: abecedy a značky

Semaforová abeceda, také nazývaná vlajková či praporková, byla kdysi nejrozšířenější způsob dorozumívání v námořní dopravě.

Slouží k dorozumívání na delší vzdálenosti, ale s přímou viditelností. Správně se mají k signalizaci použít praporky, které tvoří bílé a červené trojúhelníky sešité do obdélníku 20 x 30 cm. Jednotlivá písmena jsou kódována vzájemným postavením paží. Zvláštní kód označuje pauzu a pozor. Anglický způsob, vycházející z pohybu paží ve směru hodinových ručiček, je součástí Mezinárodní signální knihy. Existují i semaforové abecedy národní, které se od anglického podstatně liší a mají s ním společných jen několik písmen.


Písmeno

Postavení

Poznámky (Čísla)

Písmeno

Postavení

Poznámky

A

1

O
 

B

2

P
 

C

3

Q
 

D

4

R

Rozumím

E

5

S
 

F

6

T
 

G

7

U
 

H

8

V
 

I

9

W
 

J

Začátek
písmen

X
 

K

0

Y
 

L
 
Z
 

M
  
Omyl

N

Nerozumím
 
Začátek
čísel

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=132