HUNUNPA.cz nabízí:

Datum 18.6.2011 | Rubrika: Pro vedoucí oddílů
BEZPLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

HUNUNPA.cz nabízí všem dětským organizacím, oddílům, sdružením, zkrátka všem, kteří se zabývají prací s dětmi, možnost bezplatného zveřejnění „informací“ na stránkách www.HUNUNPA.cz

Může se jednat např. o informace:
- o akcích pro „veřejnost“, které pořádáte
- o volných místech na pořádaném táboře (z řad dětí i vedoucích)
- s nabídkou tábořišť, kluboven, apod.
- s nabídkou na výměnu táborového vybavení
- zveřejnění odkazu na stránky oddílu, organizace, apod. v sekci „Odkazy“, apod.

Informace mohou být zveřejněny na titulní straně webu HUNUNPA.cz v bloku 1, 2 a 3, viz. obrázek. O přesném umístění informace rozhodne po dohodě se zadavatelem správce stránek, s ohledem na rozsah a aktuálnost sdělení.
Pokud se vyskytne více požadavků na inzerci najednou, budou informace zveřejněny formou samostatného článku, na který povede odkaz z titulní strany webu.

rozdělení bloků
Rozdělení bloků na HUNUNPA.cz


Zveřejnění informace není nárokové a HUNUNPA.cz si vyhrazuje právo nezveřejnit požadovanou informaci bez udání důvodu.

V případě zájmu o bezplatné zveřejnění informací .


Pro zveřejnění informace nám prosím zašlete následující podklady:
- jeden obrázek k informaci (logo, fotku apod.) velikost cca 125px x 125px, max. 250px x cca 200px (pokud existuje)
- obrázek zašlete ve formátu souboru JPG, GIF nebo PNG, maximální velikost souboru = 500 kB
- text informace - s označením co by mělo být zvýrazněno, "potlačeno", vybarveno, atd.
- info o pořadateli / žadateli
- odkaz na stránky akce, popř. pořadatele (pokud existuje)
- datum zveřejnění a stažení informace


PLACENÉ ZVEŘEJNĚNÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

Po dohodě je možné zveřejnit na stránkách www.HUNUNPA.cz reklamní sdělení.

Obsahem sdělení musí být informace, která odpovídá zaměření našich stránek a mohla by tedy být zajímavá pro naše čtenáře. Může se jednat např. o nabídku turistického vybavení, ubytování, apod.

Rozsah informace (od reklamního banneru po celou titulní stranu) a doba zveřejnění dohodou.

Cena bude určena dohodou dle rozsahu a doby zveřejnění.

V případě zájmu o placené zveřejnění reklamního sdělení .

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=1153