Paragrafy

Datum 26.4.2006 | Rubrika: Pro vedoucí oddílů

Práce s dětmi je sice velmi chválihodná činnost, ale kromě praktických zkušeností vyžaduje také znalost problematiky zákonů, které se týkají odpovědnosti za děti a nejrůznějších hygienických norem. Snažili jsme se tedy ze všech zákonů České Republiky vybrat co nejvíce těch, které se zabývají prací s dětmi. Protože naše legislativa je již teď velmi nepřehledná a obsáhlá, téměř nikdy nebude možné poskytnout úplný souhrn těchto zákonů. Značné komplikace také působí mnoho vyhlášek, které aktualizují starší zákony a vůbec neustálé změny našeho právního řádu. I přes to vám nyní nabízíme výběr těch opravdu nejdůležitějších zákonů, které se budeme snažit pravidelně aktualizovat.

Stažení všech zákonů z tohoto článku (ve formátu zip):   3,349 kBVedle nadpisu každé sekce najdete odkaz, kde si můžete stáhnout články, které se této sekce týkají. Články jsou ve formátu *.txt. Upozorňujeme, že nejsou nijak upravené - jsou pouze převzaté z originálních zákonů. Bylo by velmi komplikované přepracovávat všechny tyto texty do graficky přijatelné podoby. Pokud by někdo měl zájem články upravit, stačí se ozvat na email. Děkujeme za pochopení.

Zároveň vás tímto prosíme, abyste nás kontaktovali na email v případě, že v článku objevíte nějakou nesrovnalost - například verzi novějšího zákona než uvádíme a jiné. Děkujeme.
Bezpečnost na akcíchStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   689 kB-lékárnička
----106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
----148/2004 Sb. - Změna vyhl. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

-písek na pískovišti
----135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a písek v pískovištích
----490/2000 Sb. - O podmínkách k získání odborné způsob. v oborech ochrany zdraví

-potraviny
----106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

-akce ve městech
----30/2001 Sb. - O pravidlech provozu na pozemních komunikacích
----106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
----361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu
----------------§ 4 - Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
----------------§ 53 - Zákon o silničním provozu
----------------§ 74 - Zákon o silničním provozu

-zátěž
----262/2006 Sb. - Zákoník práce
----200/1990 Sb. - O přestupcích
----288/2003 Sb. - Práce a pracoviště zakázané těhotným ženám a mladistvým

-způsobilost dětí
----101/2000 Sb. - O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
----106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
----137/2004 Sb. - O hygienických požadavcích na stravovací služby
----258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
----274/2003 Sb. - Zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Bezpečnost na táborechStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   339 kB-stavby
----183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
----106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
----200/1990 Sb. - O přestupcích
----254/2001 Sb. - Vodní zákon
----258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví

-106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
-137/2004 Sb. - O hygienických požadavcích na stravovací služby
-148/2004 Sb. - Změna vyhl. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
-258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
-490/2000 Sb. - O podmínkách k získání odborné způsob. v oborech ochrany zdraví
Bezpečnost práceStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   373 kB-20/1989 Sb. - O Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí
-40/1964 Sb. - Občanský zákoník
-101/2000 Sb. - O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
-104/1991 Sb. - O Úmluvě o právech dítěte
-121/2000 Sb. - O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
-137/2004 Sb. - O hygienických požadavcích na stravovací služby
-167/2002 Sb. - Prov. vyhl. o získávání způsobilosti k řízení motor. vozidel
-200/1990 Sb. - O přestupcích
-246/2001 Sb. - O požární prevenci
-247/2000 Sb. - O získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motor. vozidel
-258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
Bezpečnost při koupáníStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   188 kB-106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
-135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a písek v pískovištích
-254/2001 Sb. - Vodní zákon
-258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
Bezpečnost při práci s nářadím, na brigádách atp.Stažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   151 kB-104/1991 Sb. - O Úmluvě o právech dítěte
-200/1990 Sb. - O přestupcích
-288/2003 Sb. - Práce a pracoviště zakázané těhotným ženám a mladistvým
Bezpečnost v místnostech (v klubovnách)Stažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   183 kB-40/1964 Sb. - Občanský zákoník
-133/1985 Sb. - O požární ochraně
-246/2001 Sb. - O požární prevenci
-247/2001 Sb. - O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
-258/1995 Sb. - Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
Cestování do zahraničíStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   15 kB-104/1991 Sb. - O Úmluvě o právech dítěte
Cyklistické akceStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   143 kB-341/2002 Sb. - O schvalování technické způsobilosti vozidel
-361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu
Výcvik na lyžíchStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   10 kB-106/2001 Sb. - O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Ochrana dětí a mládeže před škodlivými sociálně patogenními jevyStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   220 kB-40/1964 Sb. - Občanský zákoník
-200/1990 Sb. - O přestupcích
-218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
-246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Postup při úrazuStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   137 kB-40/1964 Sb. - Občanský zákoník
Požární ochranaStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   127 kB-133/1985 Sb. - O požární ochraně
-246/2001 Sb. - O požární prevenci
-247/2001 Sb. - O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
-289/1995 Sb. - O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Právní odpovědnostStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   479 kB-20/1966 Sb. - O péči o zdraví lidu
-40/1964 Sb. - Občanský zákoník
-48/1997 Sb. - O veřejném zdravotním pojištění

-262/2006 Sb. - Zákoník práce
-169/2005 Sb. - Zákoník práce a některé další zákony
-200/1990 Sb. - O přestupcích
-258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
Problematika sexuStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   179 kB-200/1990 Sb. - O přestupcích
-218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
-258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví
Specifika některých cílových skupin dětí a mládežeStažení zákonů z této sekce (ve formátu zip):   87 kB-109/2002 Sb. - o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
-274/2003 Sb. - Změna zákonů na úseku ochrany veřejného zdraví
-359/1999 Sb. - O sociálně-právní ochraně dětí

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=1067