www.HUNUNPA.cz
blank


blank
Hlavní menu

Facebook

Z našich cest
Z našich cest

blank
Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (1. část)

Za našich dnů mluví a píše se mnoho o řádech , za příčinou zemské jubilejní výstavy české udělených.

K právům mocnářů náleží v každém státu právo řády a čestná vyznamenání vyvoleným udělovati. V Rakousku – Uhersku uděluje panovník sedm rytířských řádů a více čestných vyznamenání jiných.
Nejstarší řád, který naše říše má, jest řád zlatého rouna. Tento řád může pouze členům panujících rodin a nejvyšším hodnostářům ze šlechty propůjčen býti. Všechny rakouská arciknížata nosí tento vysoký řád, jenž byl vévodou Filipem Dobrým z Burgundu (1419 – 1467) dne 10.ledna 1429 ku povzbuzení šlechetného ducha v rytířstvu (jinak k rozšíření katolické víry) založen. Císař Maxmilián I. (1493 – 1519) byl zasnouben s Marií Burgunskou, dědičnou dcerou vévody Karla Zmužilého r. 1477 zesnulého i vyženil tímto sňatkem Nizozemí a ustanovil řád zlatého rouna za rakouský domácí řád. Když se Nizozemí španělským stalo (7.února 1522) přešel tento řád na Španěly a konečně přišlo po Utrechtském míru 11.dubna 1713 a Rastadském (7.září 1714) Nizozemí opět Rakousku, což Španěly pohnulo s Rakouskem r. 1725 smlouvu uzavříti, kterou oběma státům týž řád zůstal. Jméno řádu, který pouze katolíkům se propůjčuje, odvozuje se od zlaté beraní srsti (kůže, rouna), kterou řečtí Argonauti pod vedením Jasonových v Kolchidě ukořistili. Týž řád uděluje také vláda španělská.
pokračování příště

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892Stránky pro tisk {$lang_sendstory}> Vytvořit z článku PDF
Zasláno od Zdenek dne 24.3.2005 (3251 otevření) Další články tohoto autora
Hodnocení: 0.00 (0 hlasů) - Ohodnoťte tento článek
Ostatní články
14.9.2011 - Čtenářský deník
11.8.2011 - Nominujte nás na Křišťálovou Lupu 2012
18.6.2011 - HUNUNPA.cz nabízí:
14.6.2011 - Příroda
14.6.2011 - Pro vedoucí oddílů
9.1.2010 - Klub Pathfinder
15.9.2009 - Postup výroby ptačí budky
6.1.2009 - Seznam prázdnin pro šk. rok 2016 - 2017
10.6.2008 - Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
28.10.2007 - Alkany


blank
hledat na stránkách
doporučujeme
www.cesky-hosting.cz
Český hosting

moderní webhosting pro internetové prezentace a aplikace, správa domén, odborné poradenství

www.evee.czEVEE.CZ
portál pro studenty středních škol a gymnázií

BOROVICE.CZ
informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas a cestování
www.borovice.cz

www.vyletnik.cz
VÝLETNÍK.CZ
tipy na výlet či víkendové pobyty, hrady a zámky

www.hrady.cz
HRADY.CZ
informace o turisticky a historicky zajímavých místech nejen v ČR

www.kudyznudy.cz
KUDY Z NUDY . CZ
tipy pro volný čas – dovolená, výlety, kulturní akce, sport

Turistický Atlas
www.turistickyatlas.cz
turistika, cyklistika, vodáctví, běžkaři


www.clovekvtisni.cz
ČLOVĚK V TÍSNI . CZ
humanitární org. s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě