www.HUNUNPA.cz
blank


blank
Hlavní menu

Facebook

Z našich cest
Z našich cest

blank
Jak vyplňovat poštovní poukázky

Následující řádky by vám měly pomoci, rozhodnete-li se využít služeb České pošty a nebudete si vědět rady s vyplněním kolonek v poukázkách.

Nejprve bychom si měli ujasnit, jakou poukázku použít. Jestliže chceme poslat doporučený dopis, balík, cenné psaní, zásilku na dobírku apod., použijeme podací lístek. Pokud někomu posíláme peníze, máme možnost si vybrat z několika typů poštovních poukázek – podle toho, jak chceme peníze poslat.

Úvodní upozornění
- všechny poštovní poukázky vypisujeme čitelně (nejlépe hůlkovým písmem), nesmíme psát inkoustovou nebo obyčejnou tužkou
- všechny poštovní tiskopisy lze vyplnit také strojem nebo vytisknout na počítači
- údaje musí být přesné (tedy včetně PSČ, dodací pošty)
- v textu nesmíme škrtat

Podací lístek
Posíláme-li jakoukoliv jinou než obyčejnou zásilku, musíme vyplnit podací lístek. (Všechny zásilky, které dostanou podací číslo – tedy ty jiné než obyčejné, se označují jako zásilky zapsané.)
Ve všech případech podání je povinnost vyplnit kolonky odesílatele a adresáta (odesílatel jsme my, adresát ten, komu je zásilka určena). V případě, že posíláme někomu něco na dobírku (tzn. že budeme chtít zpátky poslat peníze), uvádí se částka (číslem), již požadujeme, do kolonky dobírka. Do kolonky cena můžeme uvést částku u jakékoliv zapsané zásilky a je na pracovníkovi přepážky doporučit klientovi vhodnou službu. Cena je částka, na kterou je zásilka pojištěna. Odesílatel by ji měl odhadnout v souvislosti s obsahem zásilky. Při reklamaci musí odesílatel doložit obsah zásilky, podle něj je pak vyplacena reklamační částka. Reklamovat zásilku je možno do 1 roku od podání na kterékoliv poště v České republice, dokonce zadarmo!
Všechny výše zmíněné kolonky jsou silně orámované, jiné kolonky na podacím lístku nevyplňujeme (vyplňuje pracovník pošty).
A když už si podací lístek vyplníte, nechte si jej potvrdit a dobře jej uschovejte, kdyby se náhodou s vaší zásilkou něco stalo, Česká pošta přepravované zásilky pojišťuje až do výše udané ceny. A o tom jsem se již zmiňovala výše.

A nyní budeme posílat peníze: POŠTOVNÍ POUKÁZKY

Ještě jedno (tedy v pořadí druhé) úvodní upozornění:
- na poukázkách se uvádějí číselné hodnoty a ty musíme do kolonek pro čísla vepisovat tak, aby čísla byla zarovnána vpravo (to znamená, že zprava nesmí zbýt žádné volné políčko)
- prázdná místa vedle uvedené částky musí být proškrtnuta dvěma vodorovnými čárkami (něco jako „rovná se“ =, říká se tomu „zamezovky“)
- vždy musíme vyplnit obě části poukázky, hlavní díl je zúčtovacím dokladem České pošty, podací lístek zůstává odesílateli a slouží jako doklad pro případnou reklamaci

Poštovní poukázka A
- tato poukázka nám slouží k poslání peněz na účet adresáta
- měli bychom vědět, že bílá pole na poukázce jsou počítačově zpracovávána, a proto je musíme vyplňovat velkým hůlkovým písmem
- následují informace k jednotlivým kolonkám:

Částka Kč
- údaj se uvádí zarovnán vpravo, pokud je částka v celých korunách, uvedou se místo haléřů nuly, prázdné místo před údajem musí být vyplněno zamezovkami
Číslo účtu
- jedná se o povinný numerický údaj označující účet, pro který je platba určena
- číslo účtu může být členěno na maximálně šestimístné předčíslí (nemusí však vůbec existovat) a maximálně desetimístnou (vždy povinnou) základní část, předčíslí se uvádí před dělící čárkou (silněji vyznačena) zarovnané vpravo k dělicí čáře, základní část čísla účtu se uvádí na dalších deseti místech zarovnaná opět vpravo, je-li kratší než 10 míst, volná místa k dělící čáře se vyplní nulami
- na hlavním dílu se pomlčka oddělující předčíslí od čísla účtu neuvádí, na podacím lístku ji lze uvést
- příklad:
hlavní díl 190036478051
podací lístek 19-36478051/0100
Kód banky
- povinný čtyřmístný údaj označující kód banky, u které je veden účet, pro který je platba určena
- na podacím lístku se uvádí za číslem účtu oddělený lomítkem (viz příklad u čísla účtu)
Konstantní symbol
- není povinný údaj
- pokud se uvádí, jedná se o max. čtyřmístný numerický údaj určující charakter platby, zarovnává se vpravo
Variabilní symbol
- není povinný údaj
- pokud se uvádí, jedná se o max. desetimístný numerický údaj sloužící majiteli účtu k identifikaci platby
- jiné znaky než číslice nejsou povoleny, zarovnává se vpravo
Specifický symbol
- informace stejné jako u variabilního symbolu
Odesílatel
- povinný údaj, který je vyhodnocován a dále zpracováván výpočetní technikou a slouží majiteli účtu pro identifikaci platby
- při ručním psaní musí být psán hůlkovým písmem
Zpráva pro příjemce
- jedná se o nepovinný údaj
- v případě, že je zapsán, musí být psán hůlkovým písmem, slouží k identifikaci platby
Adresa majitele účtu
- jedná se o povinný údaj
- nemusí být napsána hůlkovým písmem
Podací lístek
- nemusí být vyplněn hůlkovým písmem
- údaje se musí shodovat s údaji v pravé části poukázky (v hlavní části)
- kolonka účel platby je na podacím lístku nepovinná

Jestliže jsme majitelem Postžira nebo Postkonta, máme možnost neplatit poukázku hotově, ale zaplatit ji převodem peněz z účtu na účet. V takovém případě vyplníme v horní části hlavního dílu povinné údaje (viz výše) a dolní část poukázky silně červeně orámovanou – jedná se o kolonky datum splatnosti, číslo našeho účtu (na jehož vrub se bude částku účtovat) a datum s naším podpisem.
V případě, že nemáme účet u ČSOB – Poštovní spořitelny, máme ještě jednu možnost, jak platit peníze převodem z účtu. Vyplníme na zadní straně poukázky příkaz k úhradě. Vyplněna musí být všechny kolonky tohoto příkazu, přední stranu vyplňovat nemusíme (plátce jsme my, příjemce je ten, komu jsou peníze určeny – tj. adresát, ve prospěch jehož účtu peníze posíláme).

Poštovní poukázka C
- tato poukázka slouží k poslání peněz v hotovosti od odesílatele k adresátovi[b] (může se jednat o fyzickou osobu nebo právnickou osobu)
- povinná k vyplnění jsou silně orámovaná pole (tzn. částka, adresát, odesílatel)
- platba může být různými způsoby omezena – v takovém případě máme možnost zaškrtnout i některé z políček tence červeně orámovaných
o [b]lhůta pro výplatu
– jako odesílatel můžeme určit poslední den pro výplatu částky v rozmezí 10 – 30 dnů po podání poukázky, jestliže to chceme učinit, uvedeme příslušné datum do kolonky (pokud tak neučiníme, peníze budou vyplaceny ve lhůtě 25 dnů od podání poukázky)
o nevyplácet před – máme také možnost využít službu termínované výplaty, ale pozor, za tuto službu se doplácí, znamená to, že peníze nebudou adresátovi předány před dnem, který uvedeme do kolonky
o do vlastních rukou výhradně jen adresáta – opět se jedná o placenou službu, ale zaškrtnutím v políčku jsem zajistili, že peníze dostane výhradně osoba uvedená v kolonce adresát
o do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci – nová služba České pošty, placená služba, peníze může převzít buď adresát, nebo za něj osoba k tomu zmocněná „Prohlášením“ vydaným u přepážek České pošty
o dodejka – placená služba, kterou získáme písemné potvrzení, že částka byla vyplacena adresátovi, stačí, označíme-li políčko křížkem
o poznámky
§ do políčka můžeme uvést jedno ze tří čísel – 1, 2, 3 – jaká služba se pod nimi skrývá, je vysvětleno níže
§ 1 – neukládat – v případě, že nebude v den doručení adresát zastižen, peníze budou okamžitě vráceny odesílateli
§ 2 – nedosílat – částka bude vyplacena pouze v místě uvedeném jako adresa příjemce – adresáta, pokud v místě nebude zastižen nebo si zde peníze nevyzvedne, budou vráceny odesílateli
§ 3 – nedosílat a neukládat – jedná se kombinaci dvou předcházejících možností

Poštovní poukázka D
- tato poštovní poukázka slouží k tzv. telegrafickému poslání peněz, to znamená, že peníze jsou adresátovi doručeny ještě ten samý den, kdy je posíláme, v případě technických problémů nejpozději druhý den
- vyplnění je podobné jako poukázky C
- povinné údaje – silně červeně orámované
- možnost omezení – stejná jako u poukázky C (viz výše), pouze není možnost „nevyplácet před“ (a jen tak mezi námi, to by stejně byla pěkná blbost – když chcete poslat ty peníze okamžitě )


No a to je vše! Jen možná ještě jedna rada – adresa odesílatele je povinná pouze u zapsaných zásilek, ale pošta doporučuje, aby byla na všech zásilkách (pokud je například adresát neznámý, aby bylo komu zásilku vrátit).
A v případě, že si přece jen s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na pracovníky u přepážek České pošty. Rádi a ochotně vám pomohou (až na drobné výjimky).

Zde ke stažení: Naskenované poukázky (velikost souboru cca 1 MB )Stránky pro tisk {$lang_sendstory}> Vytvořit z článku PDF
Zasláno od Monika dne 2.6.2004 (127643 otevření) Další články tohoto autora
Hodnocení: 8.00 (15 hlasů) - Ohodnoťte tento článek
Ostatní články
14.9.2011 - Čtenářský deník
11.8.2011 - Nominujte nás na Křišťálovou Lupu 2012
18.6.2011 - HUNUNPA.cz nabízí:
14.6.2011 - Příroda
14.6.2011 - Pro vedoucí oddílů
9.1.2010 - Klub Pathfinder
15.9.2009 - Postup výroby ptačí budky
6.1.2009 - Seznam prázdnin pro šk. rok 2016 - 2017
10.6.2008 - Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
28.10.2007 - Alkany


blank
hledat na stránkách
doporučujeme
www.cesky-hosting.cz
Český hosting

moderní webhosting pro internetové prezentace a aplikace, správa domén, odborné poradenství

www.evee.czEVEE.CZ
portál pro studenty středních škol a gymnázií

BOROVICE.CZ
informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas a cestování
www.borovice.cz

www.vyletnik.cz
VÝLETNÍK.CZ
tipy na výlet či víkendové pobyty, hrady a zámky

www.hrady.cz
HRADY.CZ
informace o turisticky a historicky zajímavých místech nejen v ČR

www.kudyznudy.cz
KUDY Z NUDY . CZ
tipy pro volný čas – dovolená, výlety, kulturní akce, sport

Turistický Atlas
www.turistickyatlas.cz
turistika, cyklistika, vodáctví, běžkaři


www.clovekvtisni.cz
ČLOVĚK V TÍSNI . CZ
humanitární org. s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě