www.HUNUNPA.cz
blank


blank
Hlavní menu

Facebook

Z našich cest
Z našich cest

blank
Alkany
Chemie

- CnH2n+2
- necyklické uhlovodíky, které mají pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku
- „parafíny“ – málo slučitelné
- CH2 – homologický rozdíl
- ALKYL – uhlovodíkový zbytek, vzniká odtržením jednoho či více atomů vodíku

Příprava:
- Izolace z ropy
-- frakční destilace
-- krakování
- Katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků
R – CH = CH – R + H2 → R – CH2 – CH2 – R
CH2 – CH2 + H2 → CH3 – CH3
- Redukce alkylhalogenidů kovem
R – CH2X + Zn + HCl → RCH3 + ZnCl2 + HX

Fyzikální vlastnosti:
- C1 – C4 ...... plyny
- C5 – C17 ..... kapaliny
- C18 a více ... pevné látky
- S nižším počtem uhlíků těkavé, výbušné
- Bod tání a varu roste s molekulovou hmotností
- Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech

Chemické vlastnosti (reakce):
- Substituční reakce SR – chlorace methanu
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
a) iniciace – zahájení
Cl2 → Cl∙ + Cl∙
b) propagace
Cl∙ + CH4 → ∙CH3 + HCl
∙CH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl∙
c) terminace – ukončení
Cl∙ + Cl∙ → Cl2
∙CH3 + ∙CH3→ C2H6
∙CH3 + Cl∙ → CH3Cl
- Nitrace – SR
CH4 + HNO3 → CH3NO2 + H2O
- Oxidace atomárním kyslíkem
CH4 + O → CH3OH
- Hoření
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + En
- Dehydrogenace
CH3 – CH2 – CH3 → CH3 – CH = CH2 + H2

Význam a použití:
- CH3
-- z 90% v zemním plynu
-- součástí bahenního a důlního plynu
-- obsažen v plynech, které vznikají při zpracování ropy
- C2H6
-- obsažen v zemním plynu i ropě
-- výroba – katalytickou hydrogenací ethenu nebo ethanu
-- k výrobě halogenderivátů a org. rozpouštědel
- C3H8, C4H10
-- v malém množství obsaženy v zemním plynu i ropě
-- lehce zkapalnitelné
-- propan-butan: v domácnostech
-- do spalovacích motorů
-- k výrobě nenasycených uhlovodíků
-- k výrobě plastů
-- velká výhřevnostStránky pro tisk {$lang_sendstory}> Vytvořit z článku PDF
Zasláno od martas dne 28.10.2007 (14284 otevření) Další články tohoto autora
Hodnocení: 9.00 (2 hlasů) - Ohodnoťte tento článek
Ostatní články
14.9.2011 - Čtenářský deník
11.8.2011 - Nominujte nás na Křišťálovou Lupu 2012
18.6.2011 - HUNUNPA.cz nabízí:
14.6.2011 - Příroda
14.6.2011 - Pro vedoucí oddílů
9.1.2010 - Klub Pathfinder
15.9.2009 - Postup výroby ptačí budky
6.1.2009 - Seznam prázdnin pro šk. rok 2016 - 2017
10.6.2008 - Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
28.10.2007 - Alkany


blank
hledat na stránkách
doporučujeme
www.cesky-hosting.cz
Český hosting

moderní webhosting pro internetové prezentace a aplikace, správa domén, odborné poradenství

www.evee.czEVEE.CZ
portál pro studenty středních škol a gymnázií

BOROVICE.CZ
informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas a cestování
www.borovice.cz

www.vyletnik.cz
VÝLETNÍK.CZ
tipy na výlet či víkendové pobyty, hrady a zámky

www.hrady.cz
HRADY.CZ
informace o turisticky a historicky zajímavých místech nejen v ČR

www.kudyznudy.cz
KUDY Z NUDY . CZ
tipy pro volný čas – dovolená, výlety, kulturní akce, sport

Turistický Atlas
www.turistickyatlas.cz
turistika, cyklistika, vodáctví, běžkaři


www.clovekvtisni.cz
ČLOVĚK V TÍSNI . CZ
humanitární org. s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě