Oldřich
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Únor, vždy 20.
Kontakt info

Email :
URL :
Oldřich je jméno pocházející ze starohornoněmeckého Uodalrých a znamená zhruba Bohatý panovník.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=55