Štěpánka
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 31.
Kontakt info

Email :
URL :
Štěpánka je ženské jméno odvozené od mužského jména Štěpán. Stejného původu jsou jména Štěpána, Štefana a Štefanie. Vykládá se jako Věncem korunovaná.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=338