Vendelín
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 20.
Kontakt info

Email :
URL :
Vendelín je mužské křestní jméno německého původu - obvykle se považuje za odvozeninu ze slova Wende, což je označení pro Polabského Slovana.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=328