Havel
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 16.
Kontakt info

Email :
URL :
Havel je mužské křestní jméno latinského původu. Vykládá se jako „obyvatel Galie“. Můžeme se s ním setkat i jako s příjmením.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=324