Renáta
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 13.
Kontakt info

Email :
URL :
Renáta, též Renata je ženské jméno latinského původu. Skládá se z předpony Re- (znovu) a slova natus (zrození, narození), význam je tedy Znovuzrozená, Obrozená.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=321