Štefan, Sára
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 9.
Kontakt info

Email :
URL :
Štefan je mužské křestní jméno řeckého původu, obdoba jména Štěpán, která je populárnější spíše na Slovensku než v Čechách.


Jméno Sára bychom nalezli i pod datem 19. ledna. Toto prastaré biblické jméno má hebrejský původ a znamená „vznešená“ nebo „kněžna“. Nejznámější Sára, manželka praotce izraelských kmenů, byla vládkyní. V Písmu svatém se dokonce píše, že byla kromobyčejně půvabná a svou krásu si udržela až do pozdního věku. Sarah bylo jméno Abrahamovi manželky ve Starém zákoně. Stala se matkou Isaaca ve věku 90 let. Její jméno znělo původně Saray, ale Bůh jí ho změnil (Genesis 17:15).

Jméno má původ v hebrejském sáráh, s významem kněžna, vznešená paní.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=317