Hanuš
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Říjen, vždy 6.
Kontakt info

Email :
URL :
Hanuš je mužské jméno, pocházejícho z německého Hannes, což je zkrácenina od Johannes, čili Jan (hebrejsky יוחנן (jóchanán), Bůh je milostivý.)

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=314