Jeroným
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Září, vždy 30.
Kontakt info

Email :
URL :
Jeronym je mužské křestní jméno. Další variantou jména je Jarolím. Základ je řecký Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená „svaté jméno“ nebo „muže se svatým jménem“. Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako v Česku Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome. V Itálii jméno zní Geronimo či Girolamo.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=308