Vladěna
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Srpen, vždy 30.
Kontakt info

Email :
URL :
Spolu se jménem Vladana se jedná o jména odvozená od Vladislavy a Vladimíry. Tyto tvary lze všechny vyložit jako „žena, která vládne“.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=277