Augustýn
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Srpen, vždy 28.
Kontakt info

Email :
URL :
Mužské jméno Augustin (podle českého kalendáře Augustýn) pochází z latinského slova augustus (vznešený, majestátní).

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=275