Jáchym
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Srpen, vždy 16.
Kontakt info

Email :
URL :
Jáchym je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vykládá se jako „bude Bohem vyvýšen“.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=263