Roman
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Srpen, vždy 9.
Kontakt info

Email :
URL :
Roman je jméno římského původu pocházející z latiny, v překladu znamená Říman. Ženskou verzí tohoto jména je Romana.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=256